O nás

V dnešní zrychlené době je stále více potřeba poznávat sami sebe a přesně nastavit vlastní hodnoty, abychom se neztráceli v množství informací, které se na nás denně hrnou ze všech směrů. Internet, sociální sítě, média. Proto jsme  stvořili iChange.

Poslání ichange

S rychlým pokrokem technologií ubývá přirozeného rozvoje lidského potenciálu v oblasti řeči, soustředění, orientace na cíle. Naším záměrem je pomoci v tom, aby lidský i technologický potenciál zůstal v potřebné rovnováze. K tomu vedou naše programy.

Vytváříme programy, které pomáhají propojit práci škol a rodiny, ve firmách mohou vést k navýšení kompetencí a potenciálu zaměstnanců i manažerů, a přinést tak novou, lepší atmosféru do firemního prostředí.

tváře ichange

Jitka Tužová

… je mentorkou pedagogů mateřských škol a lektorkou přednášek. Je zakladatelkou první česko-anglické Montessori MŠ a ZŠ v Liberci. Od roku 2006 se pohybuje v Montessori prostředí a působí  v jazykovém vzdělávání pro děti i dospělé jako jazyková koučka s využitím nejnovějších poznatků neurovědy a fungování mozku.
Je rovněž certifikovaná Gestalt koučka a mediátorka FIE (instrumentální obohacování).

Jitka Tužová
Dagmar Sedláčková

Dagmar Sedláčková

… mentoruje pedagogy základních škol a vede pro ně i přednášky. Je absolventkou kurzu Poznej sílu své mysli a certifikovanou mediátorkou FIE (instrumentální obohacování). Od roku 2005 působí jako poradce a lektor v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, kouč v obtížných situacích, dlouhodobě spolupracovala s Českou asociací pro psychické zdraví a Nadací Světluška.

Z naší historie 

2022

Intenzivní kurzy FIE

Cítili jsme potřebu pokračovat v metodách, které nesou velký potenciál pro změnu u dětí spadajících do inkluzivního vzdělávání, tak u ostatních klientů (dětských i dospělých), kteří mají stejný záměr jako my. V Liberci a okolí jsme jedinou soukromou společností, která s těmito metodami pracuje.

2021

Projekt Férové školy II

Naše nezisková organizace byla partnerem v projektu Férové školy II, ve kterém jsme zajištovali podporu pedagogů základních a mateřských škol a přinášely poznatky a informace jiných vzdělávacích směrů, jako jsou Montessori pedagogika, metody prof. R. Feuersteina, sestry C. Mooney a další.

2020

Webináře pro učitele základních škol

V roce 2020, v době pandemie COVID-19, jsme začali pořádat webináře pro učitele základních škol zaměřené na základní orientaci v online prostředí. Tyto webináře se zabývaly především komunikačním softwarem Zoom a jeho propojením s kancelářským balíkem G Suite.

V navazujících webinářích jsme soustředili na sdílení zkušeností s on-line výukou, např. o práci s nástěnkami, tabulemi a prezentacemi.

Přednášky pro rodiče – Pravidla, Komunikace

Pořádáme přednášky pro rodiče, které jsou zaměřené na správnou komunikaci s dětmi a nastavení pravidel ve výchově.

„Komunikace nejsou jen slova.“ Děti jsou inteligentní a vnímavá stvoření, která potřebují cítit, že jsou přijímána se vším, co k nim patří. Jako rodiče, učitelé a lektoři chceme být dětem oporou a pomoci jim rozvíjet se a stát se šťastnými bytostmi. Klíčovou součástí našeho úkolu je komunikace, která se s věkem dítěte mění.

Pravidla jsou živá záležitost a mohou být nalezena všude kolem nás. Dítěti nestačí být pouze dobrým vzorem – pravidla potřebují a ty je třeba s vývojem dítěte měnit a přizpůsobovat.

2019

Křest knihy Velké ženy z malé země

Bylo nám ctí uspořádat v prosotrách Liberecké Oblastní galerie Liberec křest knihy Velké ženy z malé země. Knihy o slavných Češkách představující příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou vybočily z davu i zvyklostí a svým myšlením a činy předběhly dobu i hranice. Autorkou 33 příběhů o inspirativních ženách je Renata Mrázová a nádherné isustrace jsou od Denisy Proškové.

Cílem knihy je inspirovat zvídavé dívky i chlapce a podpořit je v budování vlastní sebedůvěry, vědomí jedinečnosti a šance být na cestě ke svému cíli úspěšný.

Zaujala vás naše činnost a měli byste zájem o spolupráci?