Koučink a mentoring ve školské praxi

Koučink a mentoring slouží jako podpora pedagogů, průvodců nebo provozovatelů zařízení v komunikačních dovednostech, v organizaci prostředí, v rozvoji metod pro inkluzi, v nácviku reflexe a v práci v týmu a zabránění „vyhoření“.

Jitka Tužová

Jak lze koučink a mentoring použít

Mentoring se zaměřením na Montessori pedagogiku

Supervize v Montessori prostředí, které jsou dobrou zpětnou vazbou pro jednotlivce i celý tým. Supervize není poukazování na nedostatky. Jde většinou o ucelený pohled na situaci a dění ve třídě.

Přínos pro rozvoj vašeho vzdělávacího zařízení a vašich pedagogů

Zkušenosti s Montessori pedagogikou a jinými metodami

V Montessori prostředí se pohybuji již od r. 2006.

Průběžně se vzdělávám a praktikuji i jiné metody, např. FIE, hodnotové vzdělávání C. Mooney, metoda na rozvoj řeči (ne logopedie), principy Step by Step, apod.

Zkušenosti ze školského prostředí

Založila jsem a provozovala Montessori mateřskou a základní školu a vím, co obnáší zápis do registru škol a školských zařízení, vybavení připraveného prostředí, shánění kvalitních pedagogů a lektorů, práce s dětmi, vedení týmu apod.

Koučink a mentoring je vhodný pro

Pro provozovatele a učitele MŠ, ZŠ a mateřských center, kteří potřebují a chtějí:

  • nastartovat své podnikání v oblasti vzdělávání,
  • nastavit podmínky a pravidla vyhovující všem zúčastněným stranám,
  • jasně si specifikovat vize a cíle,
  • najít více energie pro svůj tým atd.

Pro učitele a lektory, kteří chtějí:

  • vyřešit náročné situace,
  • rozvíjet svou kreativitu,
  • rozvíjet své komunikační dovednosti,
  • odstranit svou nespokojenost, únavu,
  • využít poznatky různých vzdělávacích směrů.

Máte zájem o koučink nebo konzultaci?
Chcete nabídnout program u vás ve školce?