Práce ve snížené mozkové frekvenci (v Alfě)

Představte si, že sedíte na nejklidnějším a vámi oblíbeném místě, kde vás nikdo neruší. Mysl se zklidňuje, tělo se uvolňuje, máte čas pro sebe, nejste vábeni okolím… 

Dagmar Sedláčková

Je to, jako když uléháte večer ke spánku, a těšíte se na tu chvíli spočinutí, než usnete. Tak to je chvíle pro alfu… To je stav, kdy nespíte, a dostávají se k vám myšlenky, které během dne při běžné práci nemají šanci být slyšeny. 

A proto je práce v hladině alfa tak jedinečná. Dopřáváte pozornosti těm myšlenkám, které jsou jen vaše, uloženy v podvědomí, a které rozhodují daleko víc o tom, kdo jste, než ty, které užíváme ve vědomé mysli během dne v daleko vyšší mozkové frekvenci.

Pro koho je technika práce určena

Jde o techniku dostupnou všem dětem od zhruba 6-ti let a dospělým klientům. Děti do věku šesti let jsou v mozkové frekvenci alfa zcela přirozeně. Od 2 do 6 let mozková činnost dítěte mohutně narůstá a mozek pracuje zejména na frekvenci alfa a theta. 

Je jistě mnoho technik a metod, kterými se člověk dostane blíže ke svému nitru, ke své podstatě, svému podvědomí. Tam, kde se odehrává tolik situací a podnětů, které v běžném „provozu“ své mysli nezavnímáme, a přesto nás mohou velmi ovlivnit v našem konání ve vnějším světě. A práce s podvědomou myslí je základ této techniky.

Co je podstatou práce v této mozkové frekvenci

Výjimečnou vlastností frekvence alfa je vysoká soustředěnost. Schopnost být tady a teď, plně se věnovat činnosti, je klíčovým předpokladem úspěšného a radostného zvládnutí našich aktivit.

Znamená to věnovat se činnosti koncentrovaně, bez rozptylování, a proto velmi efektivně, bez zbytečného úsilí a chyb. Soustředěnost spolu s pamětí jsou pilířem rychlého učení.  

Obě tyto schopnosti jsou v alfa frekvenci mnohem vyšší a pomocí příslušných mentálních technik lze jejich úroveň v každodenním životě výrazně zlepšit.

Dalším přínosem je uvědomění si, že skutečně řídíme svůj život sami, protože z pocitů stejně jako myšlenek, které v alfě přicházejí, je zřejmé, že jsou jen a jen naše, a tím pádem můžeme upravovat svoje programy a postupy tak, aby nám byly prospěšné. 

Podstatou práce je zklidnění mozkové frekvence a uložené podvědomé vzorce a programy sami, svojí vůlí, za pomoci určitých vjemů změnit.

Sportovci například v hladině alfa „trénují“, programují svůj výkon. Uloží se do podvědomí a v reálné situaci tělo reaguje tak, jak jsme si tréninkem uložili do podvědomé paměti.

Co je třeba pro výuku metody

Techniku se naučíte nejlépe pod počátečním vedením lektora. Pak už dospělí i děti vstupují cíleně, pro určitou „práci“, změnu, nebo odpočinek do hladiny alfa sami.

Pro dobrý efekt práce je důležitá vytrvalost, přijetí a pochopení odpovědnosti za svůj přístup a výsledek činnosti a myšlení, pravidelné trénování této práce v klidném místě (pod vedením lektora zpočátku, poté sami).

Je také potřeba být otevřený své vizualizaci, představivosti (kterou máme všichni – jen si zkuste představit například své oblíbené místo v lese, svoji pracovnu nebo garáž…) a také přijetí toho, že každá myšlenka, každý vjem je naprosto v pořádku, protože jsou naše. Co neuložíme do mozku od prenatálního období do této chvíle, to tam být nemůže! Je to tedy vše naše…

Frekvence mozku -  práce v alfě
Frekvence mozku

Co je největším přínosem techniky

Snižuje se aktivita našeho stresového centra, které je uloženo ve složité síti struktur našeho mozku. Dochází i k pochopení vzniku našich emocí a vědomé práce s nimi.

Zvyšuje se aktivita části mozku, který je spojen s prožíváním pozitivních emocí.

Posiluje se koncentrace, paměť a schopnost se učit. Zlepšuje se imunita, protože vytváříme větší množství protilátek.

V alfě dochází k relaxaci, regeneraci a snižování úzkosti.

V alfě se napojujeme na své podvědomí, kdy můžeme efektivně měnit své návyky, najít nová řešení a odstranění potíží atd.

Zaujala vás práce ve snížené mozkové frekvenci a máte zájem o konzultaci?