Rozvoj řečových schopností

Žijeme v době, kdy nejrůznější zvukové hračky a pomůcky, úžasně animované filmy a celkově „ozvučený“ svět přináší dětem již od narození mnoho vjemů. Bohužel, často plochých a nereálných z pohledu využívání smyslů řeči, sluchu i motoriky.

Dagmar Sedláčková

Děti nevidí mimiku tváře a úst pro svoji výuku napodobováním, protože sluch nestačí, a postavy v pohádkách jsou dabované a mimika nereálná.

S tím jde ruku v ruce problém s opožděným řečovým vývojem. Proto se soustředíme na techniku Zprostředkované samomluvy, která pomůže mnoho napravit a „dohonit“.

Zprostředkování a výuka metody Myslet nahlas, mluvit nahlas, prezenční i online formou pro rodiče; smyslem je naučit je pracovat s dětmi doma, mezi setkáním dětí s lektorem.

Práce s dětmi formou zprostředkování v pravidelných termínech, 1x za dva až tři týdny

Zaujal vás rozvoj řečových schopností a máte zájem o konzultaci?